(Dutch) Lezing ‘De komst van de kunstmens’

25 april: lezing aan de Koninklijke Vlaamse Academie over de Homo Technologicus. Technologische ontwikkelingen bevinden zich steeds vaker aan de grens van de mens. Implantaten in het brein verschuiven onze cognitieve grenzen, protheses en exoskeletten herdefiniëren de zintuiglijke grens tussen mens en wereld, en CRISPR-CAS doorbreekt de grenzen van de maakbaarheid van de mens. De ethische discussie over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van deze ingrepen in de mens is al jaren gepolariseerd tussen een bioconservatief streven naar bescherming van de mens tegen de techniek versus de transhumanistische ambitie om een verbeterde opvolger van de mens te realiseren. In deze lezing zal ik betogen dat er een derde weg nodig is in de ethische discussie, die niet uitgaat van een oppositie tussen mens en technologie, maar juist van het fundamenteel technologisch bemiddelde karakter van het menselijk bestaan. Technologie is onderdeel van de menselijke conditie, en dat vergt een ethiek die de techniek niet van buitenaf wil begrenzen maar van binnenuit kritisch wil begeleiden.

De lezing is onderdeel van een drieluik over ‘De komst van de kunstmens’: http://www.kvab.be/nl/activiteiten/de-genetisch-gewijzigde-sapiens

The New Silk Road

The New Silk Road: Implications for higher education and research cooperation between China and Europe

Recent geopolitical events such as Brexit and the US turning its back on international trade and cooperation create waves of uncertainty in higher education regarding international cooperation, the free movement of students, academics, scientific knowledge, and ideas.

Meanwhile, China is launching new global initiatives with its New Silk Road (or Belt and Road Initiative), which could potentially span and integrate major parts of the world across the Euro-Asian continents. But likely on new and different conditions, also for higher education.

How will the New Silk Road affect European higher education and research? What types of academic flows and activities emerge along the NSR, how are universities responding, under what conditions are these activities taking place, who defines these, based on what values, and do we actually understand these values at all?

SPEAKERS IN THIS SEMINAR

• Professor dr. Sybe de Vries (Utrecht University, Director Centre for Global Challenges)

• Professor dr. Marijk van der Wende (Utrecht University, Faculty of Law, Economics, and Governance)

• Professor dr. William Kirby (Harvard University, Fairbank Centre for Chinese Studies)

• Professor dr. Frank Pieke (Director, Leiden Asia Center)

• Mr. Philippe Vialatte (European Commission, DG Research and Innovation)

• Professor dr. Wim van den Doel (Leiden University, Dutch Research Council, NWO)

• Professor dr. Nian Cai LIU (Shanghai Jiao Tong University), Dr. Jie Gao (Aarhus University, Centre for Higher Education Futures)

• Professor dr. Charles van Marrewijk (Utrecht University, School of Economics)

• Professor dr. Dominic Sachsenmaier (Georg-August University Göttingen, Chinese Studies Department)

• Professor dr. Peter-Paul Verbeek (Twente University, UNESCO Committee)

• D. Zheping Xie (Tsinghua University, Faculty of Humanities)

• Professor dr. Marcus Düwell (Utrecht University, Faculty of Humanities)

• Professor dr. Simon Marginson (University College Londen, Centrefor Global Higher Education)

https://www.uu.nl/agenda/the-new-silk-road-implications-for-higher-education-and-research-cooperation-between-china-and

(Dutch) Wapens met een eigen wil

Over autonome wapens – in de media ook wel killer-robots genoemd – doen wilde verhalen de ronde. Dit symposium probeert feiten en fabels te scheiden. Zitten militairen te wachten op wapensystemen die autonoom hun gang gaan? Of hebben ze geen keus omdat de vijand het ook doet? Hoe werkt een autonoom wapensysteem, wat is er tegenwoordig allemaal mogelijk? En hoe zit het met de ethische bezwaren: is het verantwoord om de mens out-the-loop te halen?

– Prof.dr. Frans Osinga, commodore van de Koninklijke Luchtmacht en hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie.

– Ir. Pieter Elands, onderzoeker bij TNO op het gebied van onbemande systemen, drones en autonomie.

– Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Techniekfilosofie (UT) en lid van het UNESCO Committee on the Ethics of Science and Technology.

https://www.utwente.nl/evenementen/!/2018/3/36359/studium-generale-wapens-met-een-eigen-wil

Workshop Digital Democracy

Digital democracy promises more involvement of citizens through the Internet. Yet, so far, significant impact has been disappointing. Our DesignLab organizes an interactive session where we’ll create digital tools to strengthen democracy – right before the municipal elections in the Netherlands, in cooperation with the Rathenau Instituut. Speakers: Ira van Keulen and Peter-Paul Verbeek, moderators: Pieter van Boheemen and Frank Kresin. See; https://www.utwente.nl/en/designlab/Events/!/2018/3/267693/digital-democracy