Homo Technologicus: Paradisolezing 14 mei 2017

In deze Paradisolezing belicht ik de manier waarop het menselijk bestaan is verweven met technologie, bezien vanuit de evolutie, vanuit de hedendaagse samenleving, en vanuit mogelijke toekomstige ontwikkelingen. “De mens laat zich niet begrijpen zonder technologie: techniek behoort tot de menselijke conditie. Binnen de filosofische antropologie is de relatie tussen mens en techniek dan ook een kernthema. Met begrippen als ‘natuurlijke kunstmatigheid’ (Plessner) en ‘originaire techniciteit’ (Stiegler) onderzoeken filosofen het menselijke denken en handelen onlosmakelijk verbonden is met techniek. Maar wat betekent dat voor de manier waarop wij met technologische ontwikkelingen om zouden moeten gaan?”

Datum: 14 mei 2017 van 11:00 tot 13:00 uurLocatie: Paradiso, Weteringschans 6, 1017 SG Amsterdam.

Meer informatie: https://www.paradiso.nl/web/Agenda-Item/Leven-in-ons-heelal-Paradisolezing-door-PeterPaul-Verbeek.htm