(Dutch) Wapens met een eigen wil

Over autonome wapens – in de media ook wel killer-robots genoemd – doen wilde verhalen de ronde. Dit symposium probeert feiten en fabels te scheiden. Zitten militairen te wachten op wapensystemen die autonoom hun gang gaan? Of hebben ze geen keus omdat de vijand het ook doet? Hoe werkt een autonoom wapensysteem, wat is er tegenwoordig allemaal mogelijk? En hoe zit het met de ethische bezwaren: is het verantwoord om de mens out-the-loop te halen?

– Prof.dr. Frans Osinga, commodore van de Koninklijke Luchtmacht en hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie.

– Ir. Pieter Elands, onderzoeker bij TNO op het gebied van onbemande systemen, drones en autonomie.

– Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Techniekfilosofie (UT) en lid van het UNESCO Committee on the Ethics of Science and Technology.

https://www.utwente.nl/evenementen/!/2018/3/36359/studium-generale-wapens-met-een-eigen-wil