(Dutch) Lezing ‘De komst van de kunstmens’

25 april: lezing aan de Koninklijke Vlaamse Academie over de Homo Technologicus. Technologische ontwikkelingen bevinden zich steeds vaker aan de grens van de mens. Implantaten in het brein verschuiven onze cognitieve grenzen, protheses en exoskeletten herdefiniëren de zintuiglijke grens tussen mens en wereld, en CRISPR-CAS doorbreekt de grenzen van de maakbaarheid van de mens. De ethische discussie over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van deze ingrepen in de mens is al jaren gepolariseerd tussen een bioconservatief streven naar bescherming van de mens tegen de techniek versus de transhumanistische ambitie om een verbeterde opvolger van de mens te realiseren. In deze lezing zal ik betogen dat er een derde weg nodig is in de ethische discussie, die niet uitgaat van een oppositie tussen mens en technologie, maar juist van het fundamenteel technologisch bemiddelde karakter van het menselijk bestaan. Technologie is onderdeel van de menselijke conditie, en dat vergt een ethiek die de techniek niet van buitenaf wil begrenzen maar van binnenuit kritisch wil begeleiden.

De lezing is onderdeel van een drieluik over ‘De komst van de kunstmens’: http://www.kvab.be/nl/activiteiten/de-genetisch-gewijzigde-sapiens