(Dutch) Net gepubliceerd: Aanpak begeleidingsethiek

Met de ontwikkeling van digitale technologie zijn maatschappelijke en economische belangen gemoeid. Mensen vragen om nieuwe oplossingen, maar er leven ook zorgen over de impact van de snelle digitalisering in hun samenleving. Dit roept ethische vragen op. Met de publicatie Aanpak begeleidingsethiek introduceert ECP | Platform voor de InformatieSamenleving een aanpak voor het vruchtbaar verbinden van ethiek en innovatie. Deze aanpak is ontwikkeld door de werkgroep Ethiek en Digitalisering, die ik voorzit. Het kader richt zich niet op abstracte technologieën, maar op concrete toepassingen die functioneren binnen een bestaande context. De publicatie is tijdens het Jaarcongres ECP op 14 november 2019 gelanceerd.