(Dutch): 20 Feb 2020: hoorzitting Vaste Kamercommissie EZK over Strategisch Actieplan Artificial Intelligence

Op 20 februari nam ik deel aan een hoorzitting over het Nederlandse Strategisch Actieplan Kunstmatige Intelligentie. De position papers van de deelnemers zijn te vinden op https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A05632.