(Dutch:) Naar een morele agenda na de coronacrisis

Interview met Marieke Bak en Sjaak Swart over techniekfilosofie en ethiek tijdens en na de coronacrisis: https://nvbioethiek.files.wordpress.com/2020/07/podium-20-3-naar-een-morele-agenda-na-de-coronacrisis.pdf (pagina 36-39).