(Dutch) Manifest: Mensgerichte Artificiële Intelligentie

De werkgroep Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie van de Nederlandse AI Coalitie heeft een manifest uitgebracht over mensgerichte AI. Het is tijd om deze unieke kracht van Nederland optimaal te benutten voor mensgerichte Artificiële Intelligentie. Wat hierin de uitdagingen zijn en hoe we dit met alle partijen in de ‘quadrupel helix’ (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners van Nederland) kunnen doen, staat beschreven in het Manifest ‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’.