(Dutch) Academische Vrijheid in Nederland: Politiek en Maatschappelijk engagement

17 Feb 2021: Presentatie KNAW rapport over Academische Vrijheid. “Wat betekent academische vrijheid? Welke grenzen kunnen eraan gesteld worden en wie is er verantwoordelijk voor? Aanstaande woensdag presenteert de KNAW het rapport ‘Academische vrijheid in Nederland’ waarin zij het begrip academische vrijheid nader uitwerkt, en ingaat op spanningsvelden die kunnen ontstaan bij financiering van wetenschap, samenwerking met het bedrijfsleven en bij deelname aan het publieke debat.

Het rapport is een voorzet voor verdere discussie. Tijdens deze eerste bijeenkomst bespreken de deelnemers de manier waarop wetenschappers hun politiek en maatschappelijk engagement kunnen combineren met hun verantwoordelijkheid voor vrijheid en onafhankelijkheid.”

Sprekers:

  • Paul van der Heijden, emeritus hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de KNAW-commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening – Toelichting op het rapport Academische vrijheid
  • Ineke Sluiter, president van de KNAW
  • Annelien Bredenoord, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht, lid van de Eerste Kamer namens D66 (fractievoorzitter) en lid van de KNAW-commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening – Kan een wetenschapper politiek geëngageerd zijn?
  • Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente en lid van de KNAW-commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening – Over value-driven research.

Link en opname van de livestream: https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/academische-vrijheid-in-nederland