(Dutch) Onderwijs en burgerschap in de digitale samenleving

7 april: bijdrage aan congres ‘De toekomst van goed onderwijs’, georganiseerd door de PO raad.

“Het onderwijs speelt een vitale rol in de vorming van leerlingen naar hun plek in de samenleving. Een samenleving die sterk wordt beïnvloed door digitalisering. Anders dan 50 jaar geleden, laat praktisch alle informatie zoals muziek, beeld, spraak, geluid, video, tekst, data en metadata, zich in een digitale vorm presenteren. Van die toepassingen wordt dankbaar, slim en handig gebruik gemaakt in het onderwijs.

Digitalisering verrijkt educatie: de hele wereld is digitaal toegankelijk. Maar bij het bedenken van nieuw digitaal onderwijs en het aanbieden daarvan met behulp van allerlei systemen, ontstaan nieuwe vraagstukken. Praktische vraagstukken over functionaliteiten van een online leeromgeving of technische keuzes. Maar ook vraagstukken van ethische aard: over vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie en gelijkheid. Samen met Peter-Paul Verbeek, Technologisch Filosoof, verkennen we dat spanningsveld en hoe we in een digitale samenleving betekenis geven aan ‘burgerschap’.”

Meer informatie: http://www.poraadcongres.nl