(Dutch) Presentatie Manifest ‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie’

29 november, dataweek: lezing over de invloed van AI op mens en maatschappij en de (ethische) vragen die dit met zich meebrengt, en presentatie White Paper over Maatschappelijk verantwoorde Artificiële Intelligentie, met afwegingen over de mogelijkheid van een ‘ethische code’ tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap en inwoners van Nederland. Zie: https://nlaic.com/agenda/webinar-mensgerichte-artificiele-intelligentie/