(Dutch) Corona-apps: meer dan privacy alleen

Column in De Ingenieur, over de ethiek van de CoronaMelder app en de spanning tussen individuele en collectieve waarden: https://www.deingenieur.nl/artikel/meer-dan-privacy-alleen.