(Dutch) KNAW Webinar ‘Wat hebben de universiteiten nodig?

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet ’40 stellingen over de wetenschap’ gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur. In dit webinar gaan de auteurs van het pamflet in gesprek met kernspelers uit het Nederlandse universitaire veld. Sprekers zijn:

  • Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties Universiteit Utrecht en mede-auteur van het pamflet
  • Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU
  • Stan Gielen, voorzitter NWO 
  • Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht
  • Ineke Sluiter, president KNAW

Meer informatie: https://knaw.nl/nl/actueel/agenda/wat-hebben-de-universiteiten-nodig