(Dutch) Academische Vrijheid in Nederland: Politiek en Maatschappelijk engagement

17 Feb 2021: Presentatie KNAW rapport over Academische Vrijheid. “Wat betekent academische vrijheid? Welke grenzen kunnen eraan gesteld worden en wie is er verantwoordelijk voor? Aanstaande woensdag presenteert de KNAW het rapport 'Academische vrijheid in Nederland' waarin zij het begrip academische vrijheid nader uitwerkt, en ingaat op spanningsvelden die kunnen ontstaan bij financiering van wetenschap, … Continue reading (Dutch) Academische Vrijheid in Nederland: Politiek en Maatschappelijk engagement

lecture at conference ‘Materiality and Agency’: Anthropological, Archaeological, and Philosophical Perspectives

December 1–5, 2020, 3 to 6 pm: conference 'Materiality and Agency: Anthropological, Archaeological, and Philosophical Perspectives', University of Cologne (Organizers: Thiemo Breyer & Niklas Grouls) The conference reflects upon materiality and agency as two interrelated concepts in the study of human development, culture, and cognition. It provides a platform for critically assessing and evaluating crucial terminologies … Continue reading lecture at conference ‘Materiality and Agency’: Anthropological, Archaeological, and Philosophical Perspectives

(Dutch) KNAW Webinar ‘Wat hebben de universiteiten nodig?

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet '40 stellingen over de wetenschap' gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur. In dit webinar gaan de auteurs van … Continue reading (Dutch) KNAW Webinar ‘Wat hebben de universiteiten nodig?

(Dutch) Manifest: Mensgerichte Artificiële Intelligentie

De werkgroep Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie van de Nederlandse AI Coalitie heeft een manifest uitgebracht over mensgerichte AI. Het is tijd om deze unieke kracht van Nederland optimaal te benutten voor mensgerichte Artificiële Intelligentie. Wat hierin de uitdagingen zijn en hoe we dit met alle partijen in de ‘quadrupel helix’ (overheid, bedrijfsleven, wetenschap en inwoners … Continue reading (Dutch) Manifest: Mensgerichte Artificiële Intelligentie