A responsible future for AI?

On the occasion of the Lorentz Workshop “The Future of AI: Ethical, Legal and Societal Issues”, that takes place from 28 January to 1 February, the workshop organisers together with ALLAI, are organising a public closing event of the workshop on February 1 from 15.00 – 16.30. Speakers will be:

  • Maxim Februari, writer, philosopher of law, columnist for NRC
  • Bennie Mols, Freelance science journalist, specialised in artificial intelligence and robotics
  • Catelijne Muller, President ALLAI & Member of the EU High Level Expert Group on AI
  • Alexander Rinnooy Kan, member of the Senate, UvA
  • Peter-Paul Verbeek, Philosophy Lab, University of Twente
  • Aimee van Wynsberghe, TU Delft and Foundation for Responsible Robotics, co-founder ALLAI
  • Virginia Dignum, Umeå University, co-founder ALLAI (moderator)

After the event, there is opportunity to further discuss with organisers, panellists and other participants.

1 February 2019, 15.00 – 16.30: Lorentz center, Leiden University, Havingazaal, Gorlaeus Laboratorium, Einsteinweg 55

More information: http://allai.nl/public-closing-event-of-lorentz-workshop-the-future-of-ai/

Jan 21 2019, Paradiso: Distraction by Design

Monday, Jan 21 2019, 20h30, Paradiso Noord
Distraction by design – Over de strijd om ons reptielenbrein in een aandachteconomie
Een avond over de invloed van technologie op menselijke aandacht, met bijdragen van hoogleraar cognitieve psychologie dr. Stefan van der Stigchel, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek dr. Peter-Paul Verbeek, hoofdredacteur van Next Nature Network Ruben Baart, mede-initiatiefnemer van Screen Free Sunday Barbara Putman Cramer, initiatiefnemer Humane Tech Amsterdam Martijn Catz en programmamaker Shula TasMeer informatie: https://www.paradiso.nl/nl/programma/distraction-by-design-over-de-strijd-om-ons-reptielenbrein-in-een-aandachteconomie/55272/

(Dutch) Zorg en Technologie in Society 5.0

30 januari 2019, 17h00, Vrije Universiteit Brussel: Inaugurele rede CrossTalks project Shake The Disease. “Sinds 2005 organiseert Crosstalks constructieve dialogen over gezondheid en toekomstgerichte gezondheidszorg, over alle disciplines, organisaties en sectoren heen. Met het vijfde project, ‘Shake the Disease’, verkent Crosstalks van 2018 tot 2021 de ethische en maatschappelijke impact van de snelle digitale en radicale veranderingen in de gezondheidszorg. Na de jagers-verzamelaars, de agrarische, de industriële en de digitale samenleving breekt de tijd aan van de super smart society. Maar wat gebeurt er met de zorg in deze society 5.0? Hoog tijd om de centrale waarden in de zorg opnieuw te bevragen, volgens techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente).”

(Dutch) Technofencing: meegaan of weerstand bieden aan de machine?

6 februari 2019, TETEM Enschede: Lezing in interactie met ‘Compass’ van kunstenaar Lawrence Malstaf.

Compass van installatiekunstenaar Lawrence Malstaf is een ‘oriëntatiemachine’ die je om je middel draagt en die via elektromagnetische velden een impuls van afstoting of aantrekkingskracht geeft. Als drager word je voor de keuze gesteld om daarin mee te gaan of weerstand te bieden aan de machine. Compass – die voor het eerst als een installatie voor twee personen te ervaren is in Tetem – werpt een interessante vraag op over de ethische en filosofische implicaties van mechanismen, technieken en technologieën die de mens (aan)sturen. Denk bijv. aan Geofencing en GPS-systemen waarmee mensen met dementie gevolgd kunnen worden, geavanceerde robotica waarmee missende ledematen kunnen worden vervangen of zelfsturende auto’s waarbij je als mens bepaalde keuzes niet meer hoeft te maken.

Samen met het DesignLab en Peter-Paul Verbeek (Professor of Philosofy of Technology aan de Universiteit Twente) verkent Tetem de implicaties van dit soort sturingsmechanismen om bepaalde situaties voor de mens beter of veiliger te maken. Onder de titel Technofencing onderzoeken we vragen als: Op welke manier wordt het menselijk lichaam geconditioneerd door technologie? Wat gebeurt er als de machine zelf de keuzes maakt zonder tussenkomst van de mens? Wie is uiteindelijk de baas over wie? En hoe ver willen we (aan)gestuurd worden door ‘de machine’? Tijdens dit event wordt het publiek ook uitgenodigd om mee te doen aan een interactief gedachtenexperiment waarmee we niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst kijken.”