(Dutch) Technofencing: meegaan of weerstand bieden aan de machine?

6 februari 2019, TETEM Enschede: Lezing in interactie met ‘Compass’ van kunstenaar Lawrence Malstaf.

Compass van installatiekunstenaar Lawrence Malstaf is een ‘oriëntatiemachine’ die je om je middel draagt en die via elektromagnetische velden een impuls van afstoting of aantrekkingskracht geeft. Als drager word je voor de keuze gesteld om daarin mee te gaan of weerstand te bieden aan de machine. Compass – die voor het eerst als een installatie voor twee personen te ervaren is in Tetem – werpt een interessante vraag op over de ethische en filosofische implicaties van mechanismen, technieken en technologieën die de mens (aan)sturen. Denk bijv. aan Geofencing en GPS-systemen waarmee mensen met dementie gevolgd kunnen worden, geavanceerde robotica waarmee missende ledematen kunnen worden vervangen of zelfsturende auto’s waarbij je als mens bepaalde keuzes niet meer hoeft te maken.

Samen met het DesignLab en Peter-Paul Verbeek (Professor of Philosofy of Technology aan de Universiteit Twente) verkent Tetem de implicaties van dit soort sturingsmechanismen om bepaalde situaties voor de mens beter of veiliger te maken. Onder de titel Technofencing onderzoeken we vragen als: Op welke manier wordt het menselijk lichaam geconditioneerd door technologie? Wat gebeurt er als de machine zelf de keuzes maakt zonder tussenkomst van de mens? Wie is uiteindelijk de baas over wie? En hoe ver willen we (aan)gestuurd worden door ‘de machine’? Tijdens dit event wordt het publiek ook uitgenodigd om mee te doen aan een interactief gedachtenexperiment waarmee we niet alleen naar het heden, maar ook naar de toekomst kijken.”